Những đại dịch lớn nhất trong lịch sử thế giới

BLACK DEATH (1346-1353). Số người chết: 75-200 triệu

Xuất phát ở Mông Cổ và sau đó lan qua các nước Á, Âu và Phi châu bằng những con chuột trên các tàu hàng. Kéo dài 7 năm và đại dịch này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôn giáo, xã hội, kinh tế và làm thay đổi hẳn lịch sử của Âu Châu. Có những thành phố số người chết đến phân nửa.

SPANISH FLU (1918). Số người chết: 50 triệu

Xảy ra sau Đệ Nhất Thế Chiến. Xuất phát ở Pháp từ các chiến hào, gây truyền nhiễm cho 500 triệu người, khiến cho 50 triệu người chết. Phân nửa tử vong xảy ra chỉ trong 25 tuần đầu tiên. Vi khuẩn nay không chỉ giết người già mà bao gồm cả những người trẻ.

HIV/AIDS (1980s-hiện nay). Số người chết: 36 triệu

Phát hiện đầu tiên ở miền trung Phi Châu vào năm 1976, HIV/AIDS sau đó trở thành đại dịch vào cuối những năm 1980 và đầu 1990. Giết hơn 36 triệu người trên toàn thế giới, phần lớn ở vùng dưới sa mạc Sahara (sub-Saharan Africa) – nơi đã ảnh hưởng đến 5% dân số. Sự tiến bộ của khoa học và y tế đã giúp làm giảm đáng kể số tử vong đặc biệt là tại các nước tây phương nhưng vi khuẩn vẫn còn làm cho 770, 000 chết vào năm 2018.

PLAGUE OF JUSTINIAN (541-542). Số người chết: 25 triệu

Dịch này đã giết chết phân nửa dân số của Âu Châu vào thời đó. Xuất phát ở Đại Trung Hải. Vào lúc cao điểm có đến 5000 người chết mỗi ngày ở Constantinople (Istanbul ngày nay).

ASIAN FLU (1956-1958). Số người chết: 2 triệu

Phát xuất ở Trung Quốc vào năm 1956 từ tỉnh Guizhou lan sang Singapore, Hong Kong, Hoa Kỳ. Có khoảng 2 triệu người chết trong đó có 69,800 người ở Hoa Kỳ.

HONG KONG FLU (1968). Số người chết: 1 million

Được phát hiệu đầu tiên vào ngày 13/7/1968 tại Hong Kong, cần đến 17 ngày trước khi bùng phát ở Singapore, Vietnam, và trong 3 tháng sau đã lan đến Philippines, Ấn Độ, Úc, Âu Châu, Hoa Kỳ. Mặc dầu mức độ tử vong tương đối thất (0.5%) nhưng Hong Kong Flu đã làm cho hơn 1 triệu người chết, phân nửa là người ở Hong Kong.

Related posts