Vấn đề bảo hiểm y tế khi du lịch nước ngoài trong mùa dịch coronavirus

Dịch coronavirus hiện đang ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống, từ vệ sinh, y tế, cho đến sinh hoạt gia đình, xã hội, chính trị, kinh tế. Bênh cạnh nó còn ảnh hưởng rất lớn đến  chuyện đi lại của chúng ta nhất là khi đi ngoại quốc.

Nếu có việc quan trọng phải đi ngoại quốc lúc này, bạn phải nghĩ đến rất nhiều những rủi ro có thể xảy ra. Những rủi ro bao gồm: có thể bị lây bệnh nếu đến những quốc gia vi khuẩn coronavirus đang đe dọa, một số nước, địa phương có thể xảy ra lệnh phong tỏa bất ngờ chống như trường hợp của Ý, phải chờ kiểm dịch rất lâu ở phi trường/hải cảng, có thể nơi bạn đến sẽ không có máy bay trở về Úc mà phải qua một nước thứ ba, nếu đi cruise có thể một số nước không cho nên bờ, khi trở về Úc có thể bị cách ly và hàng trăm những rủi ro khác… Nhưng còn một vấn đề rất quan trọng nữa mà người đi du lịch lúc này phải nghĩ đến – đó là bảo hiểm y tế có trả chi phí cho bạn không nếu không may bạn gặp phải vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Photographer: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

Vào ngày 23/1 năm nay, Bộ Ngoại Giao Úc đã cảnh báo người Úc khi đi du lịch ra nước ngoài phải biết những rủi ro trong lúc này. Dịch Coronavirus là một biến cố mà mọi người đã biết trước – “known event”. Đối với những biến cố đã biết trước, các công ty bảo hiểm y tế sẽ không trả những chi phí liên quan đến bệnh dịch (epidemics) hay đại dịch (pandemics).

Theo tổ chức Choice, đa số các công ty bảo hiểm y tế chỉ trả một phần những chi phí liên quan đến dịch, hay đại dịch nếu khách hành mua bảo hiểm trước khi dịch này xảy ra.

Tuy nhiên nếu quý vị mua sau khi dịch xảy ra, các công y bảo hiểm sẽ không trả bất cứ chi phí nào liên quan đến bệnh dịch này cả.

Cho nên nói tóm lại nếu phải đi du lịch trong lúc này bạn phải biết trước những rủi ro có thể xảy ra mà trong lúc bảo hiểm y tế là một vấn đề rất quan trọng phải nghĩ tới.

Phạm Hoài Nam  

Travel into Australia has been restricted from certain countries. Source: AAP

Related posts