Đám Cưới Trong Thời Loạn Virus – Hoài Duyên

Tiếng Anh có chữ ‘ Elopement’ dùng cho đám cưới ‘bất thình lình’ ở một nơi nào đó vì trường hợp không ngờ được. Trong thời gian này, bắt đầu có hiện tượng Elopement trên nhiều nơi trên thế giới, nhất là những nơi bị hổn loạn bởi Coronavirus.

Hôm qua tôi nhận được tin báo của bạn là lể thành hôn của ‘đôi bạn’ vào tháng tới đã ḅi cancelled vì loạn Coronavirus. Rút cuộc họ chỉ làm qua loa với vài người bạn ở một nơi nào đó mà chưa ai biết là đâu.

Rố̀i hôm nay, một message khác cho biết là đám cưới ở Queensland cũng có thế như hai vì sao lạc vì khách mời tham dự không dám đi, mà nếu họ có dám đi thì cũng bị cấm vì khách mời quá 300 người.

Vé máy bay, tiền ở khác sạn đã ‘bị’ tích thu không trả lại vì mua trước cả mấy tháng rồi, thôi thì ‘gởi gió cho mây ngàn bay’.

Còn buồn hơn nữa là đám tang vào thời buổi này. Đám cưới còn hoản lại được, chứ đám tang thì có muốn hay không, cũng phải tiến hành. Trong hoàn cảnh rối loạ̣n này khi lìa trần có mấy người đưa.

Điều quan trọng nhất là mình phải biết theo chiểu gió, không đòi hỏi, trách móc, hay tuyệt vọng, vì có rất nhiều người đang khổ hơn mình nhiều.

Related posts