Hủy bỏ Lễ đón nhận Thánh tích

Vì đại dịch Coronavirus, InvoCare-Australia phải hủy bỏ lễ đón nhận Thánh tích của nữ Thánh Therese và song thân Ngài là Thánh Louis và Thánh Zelie Martin ngày thứ Năm 19/2/2020 tại nhà nguyện North Chapel trong Forest  Lawn Memorial Park (Nghĩa trang Forest Lawn, Leppington)

Kính báo

InvoCare-Australia

(Bảo Phúc Lăng Viên)

Related posts