Coronavirus Australia: Những hạn chế mới trong bước 2

Birthdays, house parties, đấu giá và xem nhà đấu giá, barbecues… là những điều bị cấm trong giai đoạn 2 để ngăn chận vi khuẩn corona lây lan.

Bên cạnh đó những dịch vụ massage, physio theraphy và tất cả những dịch vụ làm đẹp như: Beauty therapy, tanning, waxing, nail salons và dịch vụ xâm người không còn được phép mở cửa.

Các cửa tiệm làm nail không còn được mở cửa sẽ tạo một ảnh hưởng rất lớn đối với người Việt ở Úc đặc biệt là tiểu bang NSW.

Shopping vẫn còn mở cửa nhưng các dịch vụ nêu trên bên trong shopping centre và các food court không được mở cửa.

Tất cả các bảo tàng viện: Galleries, museums, national institutions, historic sites, thư viện, community centres, các thương tiện cộng đồng như là halls cũng bị đóng cửa.

Đám cưới chỉ giới hạn có 4 người: cô dâu chú rể, người chứng giấy hôm thú và nhân chứng. Đám tang không được có hơn 10 người.

Thủ tướng kêu gọi người dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như đi mua những đồ dùng cần thiết, đi tập thể thao với thành viên trong gia đình.

Related posts