Úc có thế áp dụng “Bước 3”: phong tỏa toàn bộ vào ngày mai – thứ Năm 26/3

Nội các chính phủ sẽ họp vào tối nay, thứ Tư 25/3 để xem xét những bước kế tiếp phải làm khi số người nhiễm vi khuẩn tiếp tục gia tăng dẫu cho bước 1 và bước 2 đã gây ra một ảnh hưởng rất xấu cho nền kinh tế Úc.

“Bước 2” đã được áp dụng từ trưa thứ Hai đã làm cho gần 2 triệu người Úc thấp nghiệp và hàng trăm ngàn cơ sở kinh doanh đóng cửa. Thế nhưng chính phủ quan niệm mạng sống người dân là quan trọng hơn tất cả.

Đến sáng nay, thứ Tư, Úc có 2318 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 1029 ca ở New South Wales, 466 ở Victoria, 397 ở Queensland, 175 ở Western Australia, 170 ở South Australia, 39 ở ACT, 36 ở Tasmania và 6 ở Northern Territory.

8 Người chết, 7 ở NSW và 1 ở WA.

Thủ hiến của Victoria, Daniel Andrews, trong cuộc phỏng lời phỏng vấn sáng nay không cho biết là bước 3 bao gồm thêm những giới hạn gì nhưng ông cho biết một điều chắc chắn là tất cả các shopping centre ở Úc sẽ đóng cửa.

“Tôi muốn nói với tất cả người dân Victoria hôm nay biết rằng bước 3 sẽ đến, không phải hôm nay, chưa xác định được nhưng nó sẽ xảy đến. Và tôi sẽ giải thích tường tận cho quý vị hiểu rõ nội dung, thời gian và khi nào sẽ bắt đầu bước 3 này”.

“Hiện tại nếu có thể ở bạn, bạn phải ở nhà,” ông nói.

Related posts