Cập nhật Coronavirus ở Úc: Bước 3 rất có thể sẽ xảy ra ở NSW, Victoria và ACT trong vài ngày tới

Biện pháp mạnh bạo của bước 2 (stage 2) đã được áp dụng trên toàn quốc từ 2 ngày qua, nhưng có rất có thể NSW, Victoria và ACT sẽ áp dụng những biện pháp mạnh bạo hơn để ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn corona trong vài ngày tới.

Có hơn 280,000 người đã đăng ký với Centrelink vào ngày hôm qua, và con số thấp nghiệp ở Úc lên đến 2 triệu người, đây là cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại Suy Thoái nhằm mục đích để ngăn chận sự lây lan rộng lớn.

Vào hôm qua NSW, Victoria và ACT đã cảnh báo người dân chuẩn bị đón nhận những biện pháp mạnh bạo hơn nữa, sẽ có thêm nhiều thương vụ bị đóng cửa, thêm nhiều người mất việc, người dân sẽ bị hạn chế thêm sự đi lại… Lãnh đạo ACT cho biết là họ chỉ hứa hẹn “Chúng tôi chỉ tiếp cung cấp điện và nước” (We will keep the power on, and the water running).

Đến sáng nay, có hơn 2400 ca nhiễm coronavirus trên toàn quốc, trong đó 1029 ca ở New South Wales, 466 ở Victoria, 443 ở Queensland, 205 ở Western Australia, 197 ở South Australia, 44 ở ACT, 42 ở Tasmania và 6 ở Northern Territory.

Chín người chết trên toàn quốc, một ở WA, một ở QLD và bảy ở NSW.

Related posts