Tiểu bang NSW có thể nới lỏng luật hạn chế vào đầu tháng 5

Số người nhiệm coronavirus mới ở Úc tiếp tục giảm, dấu hiệu khiến cho Thủ hiến của NSW  Gladys Berejiklian tỏ ra lạc quan một cách thận trọng.

Nói chuyện tại buổi họp báo sáng nay, thứ Tư 8/4, Thủ hiến nói bà rất thận trọng trong việc làm cho người dân hy vọng, nhưng bà nhìn nhận coronavirus đang có chiều hướng tốt cho người Úc.

“Chúng tôi biết sự hạn chế gây ra ảnh hưởng đối với quý vị. Nhưng chúng ta cần vài tuần để có các dữ liệu (data) và sau đó sẽ có những lời cố vấn từ các chuyên viên y tế,” bà nói.

“Tôi không muốn tạo cho quý vị niềm hy vọng, nhưng cùng lúc đó phải nhìn nhận đang có cơ hội, nếu những chuyên viên y tế cho biết thời điểm thích hợp, lúc đó luật giới hạn có thể được nới lỏng.”

NSW Premier Gladys Berejiklian speaks to the media. Picture: Joel CarrettSource:AAP

Theo tờ The Daily Telegraph nội các của tiểu bang NSW đang hy vọng sẽ có sự nới lỏng cho các nhà hàng, quán cà phê, bar, gym sớm nhất là đầu tháng 5 để giúp các tiểu thương hồi sinh miễn là phải tuân thủ luật giữ khoảng cách.

Sáng nay bà Berejiklian cho biết luật giới hạn sẽ được xem xét lại mỗi tháng.

“Vào thời điểm nay, sự giới hạn đã có tác dụng tốt. Không chỉ những ca mới mà còn những ca đã bị nhiễm đang giảm,” bà Berejiklian nói.

“Nhưng sự nới lỏng luôn luôn đi chung với nguy hiểm. Cho nên tôi rất thận trọng về điều này. Mỗi khi chúng ta dễ dãi hơn, sẽ có thêm người bị nhiễm bệnh, thêm người chết, nhưng chúng ta phải chọn lựa, chúng ta phải hết sức thận trọng, trong lúc này tôi kêu gọi mọi người tuân thủ luật.

“Mọi người đều làm tốt. Tất cả chúng ta. Chúng ta đều biết sự khó khăn ra sao, và tác động của nó đối với tất cả chúng ta và những người thân. Nhưng nó đang mang lại một kết quả tốt. Chúng ta đã ngăn chận được sự lây lan và chúng ta phải bảo đảm là những người bị nhiễm dịch phải bị cách ly.

“Nếu trong những tuần tới, các chuyên viên y tế cố vấn đây là cơ hội có thể nới lỏng một phần nào của luật hạn chế thì chúng tôi sẽ xem xét những lời cố vấn đó một cách nghiêm chỉnh.”

Related posts