Coronavirus ở Úc: 19 địa điểm ở NSW nên tránh

Chính quyền Y tế Queensland nêu ra 13 địa điểm liên quan đến coronavirus ở NSW nên tránh vào cuối tuần này.

Chính quyền Queensland cho biết nếu người Queensland nào viếng 1 trong 19 địa điểm – khi trở về lại sẽ bị tự cách ly trong 14 ngày.

Luật ngày sẽ được áp dụng từ lúc 12.01am hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

19 địa điểm nguy hiểm đó bao gồm:

Blacktown

Canterbury-Bankstown

Central Coast

Cumberland

Inner West

Ku-ring-gai

Northern Beaches

Randwick

Ryde

Sutherland Shire

Sydney

Waverley

Woollahra

Tính đến sáng thứ Bảy 11/4, Úc có 6238 ca nhiễm, trong đó NSW có 2822 ca, Victoria 1241, Queensland 965, SA 428, WA 506, Tasmania 111, ACT 103, Northen Terrotory 27.

Số tử vong 54.

Related posts