Buối Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 của CĐNVTD NSW

Chúng tôi xin kính gứi đến quý đồng hương video clip Chương trình Trực
tuyến buổi lễ Tưởng Niệm 45 năm Quốc Hận 30/4 tại TTSHCĐ do BCH CĐNVTD
NSW thực hiện.

Video clip đã được đăng tải qua Youtube , xin quý vị bấm vào link dưới
đây đế xem .

Related posts