KHÔNG NHỮNG CHỈ AUSTRALIA …


Không những chỉ Australia muốn làm sáng tỏ dịch covid-19. Thành phố Vũ Hán là nơi dịch covid-19 phát xuất và giết rất nhiều người và từ đó lan ra khắp thế giới. Không những chỉ Australia muốn làm sáng tỏ dịch covid-19, mà dân ở Vũ Hán cũng đòi hỏi như vậy. Họ muốn chính phủ giải thích những sai lầm khởi đầu khi dịch covid-19 bộc phát và đòi chính phủ bồi thường. Nhưng cuối cùng họ bị áp lực phải ‘im lặng’ của cảnh sát.

Những tin tức về dịch covid-19 đều bị kiểm duyệt gắt gao. Ba người trong nhóm Terminus2049 nhằm tích trữ những bài bị kIểm duyệt cũng bị mất tích hay bị giam đâu đó.

Ngay cả người trong gia đình nạn nhân ở Vũ Hán cũng bị theo dõi và bị áp lực nếu họ nói về người thân là nạn nhân của dịch covid-19.

Trong những tuần đầu, nhà cầm quyền địa phương phủ nhận về dịch covid-19 và trừng phạt những người báo động về dịch covid-19. Bây giờ chính phủ trung ương chận đứng việc thông tin về sai lầm trước đây và cấm thông tin đề cập về những sai lầm đang xẩy ra và sự chịu đựng đau khổ của dân chúng.

“Chánh quyền dồn quá nhiều thì giờ để kiểm soát chúng tôi. Tại sao họ không dồn tâm huyết vào việc giúp đỡ nạn nhân như chúng tôi”, Zhang Hai than phiền. Cha của Zhang Hai bị chết vì dịch covid-19 vào tháng hai và muốn chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho cái chết của ba mình.

Nguồn Tin: China Silences Talk of Coronavirus Cover-Up in Wuhan. The New York Times 5/5/2020

Related posts