Coronavirus ở Úc: Thủ tướng OK cho tụ tập đến 10 người từ thứ Sáu này

Dân Úc có thể được cho phép tụ tập trong gia đình đến 10 người theo luật nới lỏng, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết.

Nội các quốc gia sẽ họp vào thứ Sáu này để bàn về nhiều vấn đề từ tỉ lệ truyền nhiễm của vi khuẩn corona cho đến những sự nới lỏng sắp tới và đặc biệt là vấn đề phục hồi kinh tế.

Theo tường trình của đài số 7, Thủ tướng Morrison sẽ thúc đẩy cho phép tụ tập trong gia đình lên đến 10 người.

Mỗi tiểu bang có quyền quyết định riêng về luật nới lỏng, tuy nhiên một khi liên bang đưa ra luật nới lỏng như thế thì các tiểu bang sẽ bị thúc đẩy phải làm theo.

Hai tiểu bang Nam và Tây Úc hơn một tuần quan chỉ có ca nhiễm mới.

Hiện tại ở Úc  có 6900 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 3044 ca ở New South Wales, 1440 ở Victoria, 1043 ở Queensland, 438 ở South Australia, 551 ở Western Australia, 223 ở  Tasmania, 107 ở ACT và 30 ở Northern Territory.

Tổng số tử vong là 97.

Related posts