Covid-19 Điều tra quốc tế khách quan

Covid-19 Điều tra quốc tế khách quan

Nhiều quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặ́ng bởi coronavirus. Một số quốc gia như Mỹ và Úc yêu cầu có một cuộn điều tra quốc tế khách quan để tìm ra sự thật về nguồn gốc gây ra hiểm họa này.

Lucey ở Đại học Georgetown khuyến cáo nhóm thực hiện nên gồm có các nhà khoa học, quan chức y tế của nhiều nước, của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và của Trung Quốc. Thành phần tham dự cần có sự cân đối, không thiên về các nước “thân Mỹ hay thân Trung Quốc”. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 như Italy, Anh, Iran, Hàn Quốc, nên có đại diện trong nhóm điều tra.

“Khi đó kết quả điều tra sẽ được bảo đảm là đáng tin cậy”, Lucey nói.

Về phạm vi thực hiện, Lucey cho rằng nhóm điều tra nên khảo sát ở các phòng thí nghiệm, các chợ ở Hồ Bắc và các tỉnh lân cận. Nhóm điều tra cần yêu cầu Trung Quốc chia sẻ phương thức và kết quả xét nghiệm các động vật ở chợ hải sản tại Vũ Hán. Kết quả đó có thể dùng làm cơ sở để các nước gần Trung Quốc như Việt Nam, Campuchia, Myanmar xét nghiệm ở các khu chợ, vì khu vực này có tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã .

Photos: ̣(1) Nữ Người Dơi: Nhà virus học Trung Quốc Thạch Chính Lệ.
(2) Bà Thạch Chính Lệ đang thả dơi sau khi lấy mẫu máu bên ngoài một hang động ở tỉnh Quảng Tây năm 2004.

Source: VNExpress 8 May and 15 May 2020

Related posts