Số người bỏ phiếu ở Mỹ năm nay sẽ nhiều nhất kể từ năm 1900

Tâm Thanh

“Hiện nay, gần 9,4 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm và có thể sẽ còn có hàng chục triệu người Mỹ sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử 3/11”, ông Michael McDonald, người phụ trách Tổ chức U.S. Elections Project cho biết. Như vậy, có thể sẽ có khoảng 160 triệu cử tri Hoa Kỳ sẽ tham gia bầu cử trong năm nay, số lượng cử tri nhiều nhất kể từ năm 1900 đến nay.

Ông MacDonald, Phó Giáo sư khoa Khoa học Chính trị, Đại học Florida, Hoa Kỳ, Giám đốc Văn phòng nghiên cứu và giảng dạy về bầu cử Hoa Kỳ dự đoán rằng, sẽ có 160,2 triệu người Mỹ tham gia cuộc bầu cử năm nay, chiếm 67% số cử tri hợp pháp ở Hoa Kỳ, nhiều nhất kể từ năm 1900.

Năm 1900, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa William McKinley đã đánh bại ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ William Jennings Bryan trong cuộc tổng tuyển cử và được bầu làm tổng thống thứ 25 của Hoa Kỳ. Năm đó, gần 74% cử tri hợp pháp Mỹ đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống.

Ông MacDonald cho biết, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm tại một số tiểu bang ở Mỹ năm nay đã vượt hoặc gần bằng với tổng số cử tri tham gia cuộc bầu cử năm 2016. Trong đó, tại tiểu bang Texas, số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm cao hơn 8% so với tổng số cử tri tham dự bầu cử năm 2016. Tại tiểu bang Hawaii, con số này là 11%. Số cử tri đi bỏ phiếu sớm ở tiểu bang Montana gần bằng tổng số cử tri của bang năm 2016, chiếm 99%. Tiểu bang Washington chiếm 98%. Bắc Carolina, Georgia, Florida, New Mexico và Nevada chiếm gần 90%.

Tuy nhiên, ông MacDonald cho rằng, việc quá nhiều cử tri tham gia bỏ phiếu sớm có thể làm giảm số lượng người tham gia bầu cử vào ngày bầu cử.

Ông cũng nói rằng, vì Đảng Dân chủ lo lắng về dịch COVID-19 nên đang khuyến khích các cử tri Dân chủ gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Vì vậy, vào hồi tháng 9 năm nay, 2/3 số cử tri của đảng Dân chủ cho biết, họ đã tham gia bỏ phiếu sớm hoặc chuẩn bị bỏ phiếu sớm, cao hơn 44% so với năm 2016.

Ngược lại, đảng Cộng hòa ít lo lắng hơn về dịch bệnh, họ lo lắng hơn về độ tin cậy của việc bỏ phiếu qua thư. Do đó, chỉ 28% cử tri của Đảng Cộng hòa cho biết, họ đã bỏ phiếu hoặc sẵn sàng bỏ phiếu sớm, giảm 42% so với năm 2016. Một số lượng lớn cử tri Đảng Cộng hòa sẽ tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu sớm, Macdonald ước tính rằng, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ giành được chiến thắng tại Bắc Carolina, Iowa và Arizona. Tại tiểu bang Florida, tỷ hệ giữa 2 ứng cử viên tổng thống là ngang nhau.

Trong cuộc bỏ phiếu sớm của Bắc Carolina, số phiếu của Đảng Cộng hòa kém 250.000 phiếu so với Đảng Dân chủ, nhưng ông MacDonald cho rằng, vì Bắc Carolina sẽ có một số lượng lớn cử tri Đảng Cộng hòa tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử, nên Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ giành được chiến thắng tại cả Bắc Carolina.

Tại Pennsylvania, có 1,6 triệu cử tri Đảng Dân chủ và 550.000 cử tri Đảng Cộng hòa đã gửi phiếu bầu của họ. Tuy nhiên, cử tri ở tiểu bang này có thói quen tự mình đi bỏ phiếu trực tiếp. Hầu hết các cử tri của Đảng Cộng hòa sẽ đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu vào ngày 3/11. Do Pennsylvania đã tiến hành cải cách quy tắc bầu cử lớn nhất kể từ năm 2016 trong năm nay, MacDonald nói rằng, rất khó để dự đoán kết quả bầu cử của tiểu bang này.

Ông cũng ước tính rằng, sẽ có một số lượng lớn cử tri trẻ thuộc các nhóm dân tộc khác không thuộc hai Đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, lá phiếu của những cử tri này có thể quyết định kết quả của cuộc tổng tuyển cử.

Ông nói: “Những cử tri này đã không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của 2 Đảng, họ cũng không coi mình là người vô đảng phái. Những cử tri này có độ tuổi tương đối trẻ và thường là người da màu, họ sẽ tích cực tham gia vào bầu cử năm nay hơn năm 2016. Do đó, ngoài những khác biệt về đảng phái đơn giản, số lượng lớn các lá phiếu bầu của họ sẽ quyết định phần lớn kết quả của cuộc bầu cử”.

Related posts