Trời Melbourne hôm nay rất Huế – (Viễn Trình)

Trời Melbourne hôm nay rất Huế – (Viễn Trình)

Hai ngày ni Melbourne mưa da diết, hết cơn mưa phùn ban ngày thì đến ‘mưa nữa đêm’, mưa mang đến tâm hồn người tha hương những hình ảnh quê nhà, nhất là:

“Hôm nay ngắm mưa trời xứ lạ

Thèm được ngồi nghe Huế khóc mưa”. (Viễn Trình)

Melbourne và Huế là hai ‘thành phố lạ’, và người ngồi bên này mãi nhớ bên kia, cũng chỉ vì :

“Trời Melbourne hôm nay rất Huế

Mưa lâm râm thúi ruột thúi gan

Hạt thương hạt nhớ thênh thang

Dùng dằng sâu lắng trên dung nhan ký ức”. (Viễn Trình)

Cám ơn thi sĩ Viễn Trình đã viết lên những tình cảm dễ thương này:

ooOoo

Trời Melbourne hôm nay rất Huế

Mưa lâm râm thúi ruột thúi gan

Hạt thương hạt nhớ thênh thang

Dùng dằng sâu lắng trên dung nhan ký ức

Lâu lắm rồi mới nghe mưa tự thuật

Kể lể về xứ rả rích tiếng mưa

Tím lòng hai tiếng dạ thưa

Thâm trầm cố đế chưa bưa nỗi buồn

Ai bảo chia ly không có tuổi

Kỷ niệm nào không phủ trắng màu tang

Hôm nay ngắm mưa trời xứ lạ

Thèm được ngồi nghe Huế khóc mưa.

Viễn Trình

180422

Related posts