GHÉT NỮA ĐI ANH ! – Thương An

GHÉT NỮA ĐI ANH ! – Thương An

Ghét nữa đi anh lỡ mai này vắng bóng

 Chẳng còn ai để anh dỗi anh hờn

 Lau nước mắt bằng những dòng thơ cũ

  Xoá hẹn thề trên những dấu môi hôn !

Ta lặng lẽ đi qua mùa thương nhớ

    Ngang qua nhau, vẫn quay quắt tìm về

 Nơi góc phố, hương Hoàng Lan thuở ấy

 Vẫn vọng về như mới đó…chưa xa !

Thôi anh ạ !  đừng về ngang phố cũ

 Con đường xưa hằn phế tích đọa đày

  Ta vẫn thế bên hồn thơ tàn tạ

 Vẫn đi về bao mùa nắng thu phai

Thôi anh ạ !  đùng tìm nhau lần nữa

 Đôi môi xưa chẳng đủ sức hôn người

  Năm tháng ấy đã không về thấp lửa

 Nên lạnh lùng hoá đá mảnh tim côi !

Thương An

Related posts