“NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA ĐANG CHÁY…”, BÀI PHÁT BIỂU CỦA CỰU TỔNG THỐNG PHÁP JACQUES CHIRAC VẪN CÒN MANG TÍNH THỜI SỰ

Cựu Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đã qua đời ngày 26 tháng 9 năm 2019. Mười bảy năm trước, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững ở Johannesburg, Nam Phi, ông đã có bài phát biểu báo động về khí hậu mà cho đến nay, 2019, vẫn còn gây tiếng vang!             Đó là một…

Đọc thêm

Những Cánh Cửa Gió (kỳ 2): – Từ Hải Ngoại:… Hai Phượng, Tù lương tâm… Đến Quốc Nội: Tranh Chấp Chủ Quyền Bãi Tư Chính, nhưng Cấm Dân Biểu Tình Chống Tàu Cộng… Bữa cơm 2000… Ăn nhậu…. Tâm trạng Sợ hay muốn Sống an thân

Tóm lược Kỳ 1: –Cửa Gió: Cũng như thời gian bà con ta đã từng sống với ngục tù Cộng Sản, các nạn nhơn của chế độ Cộng Sản – một chế độ coi thường nhơn quyền, coi thường tình thương nhơn loại, nên chế độ đối đãi người tù thường đặt vào hạng chót. Các tù nhơn thường bị…

Đọc thêm
1 2,951 2,952 2,953 2,954 2,955 3,091