CDNVTD/NSW Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ

Thông báo v/v: Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Vinh Danh những Nhà Tranh Đấu Dân Chủ. Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa viên tịch tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn vào lúc 9 giờ 20 phút tối ngày 22/2/2020, hưởng đại 93 tuổi.…

Đọc thêm

BẢN TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC TẠI NSW

 Vào lúc 10.30 sáng, Thứ Bảy ngày 15.02.2020 tại Trung Tâm VH và SH Cộng Đồng NVTD/NSW (số: 6 – 8 Bibbys Place, Bonnyrigg  NSW 2177), một Đại Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức tại NSW được triệu tập với mục đích tìm phương cách khả thi để kết hợp Thủ Đức thành một Hội duy nhất.  Hiện diện: 72 Cựu…

Đọc thêm
1 5 6 7