Mỹ Linh: Đi Nhẹ Vào Vườn Hoa Âm Nhạc – Quỳnh Lê

Rồi Từ Giọng Hát Em – Quynh Lê Melbourne rất yêu văn học nghệ thuật và thành phố này có rất nhiều nghệ sĩ tài ba. Một trong những nghệ sĩ này là ca sĩ Mỹ Linh (ML). Tôi gặp ML trong một dịp thật tình cờ vào một đêm nhạc cuối đông ở Melbourne. Tuy là lần gặp đầu…

Đọc thêm
1 110 111 112