ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Đời sống mới cho người Việt ở Tasmania - Tamar Lê

Đời sống mới cho người Việt ở Tasmania – Tamar Lê

Đời sống mới ở Tasmania Trước 1975, tiểu bang Tasmania là đất 'da trắng', rất ít người Á Châu, và ...
Đọc thêm
Quyền lực tai hại của ngôn ngữ ẩn dụ (metaphor) – Tamar Lê

Quyền lực tai hại của ngôn ngữ ẩn dụ (metaphor) – Tamar Lê

Metaphor (phép ẩn dụ), một cách đơn giản, là dùng từ cũ để tạo nghĩa mới, như ‘cày sâu cuốc ...
Đọc thêm
LẠM DỤNG QUA MẠNG -  Adult cyber abuse - Tamar Lê

LẠM DỤNG QUA MẠNG – Adult cyber abuse – Tamar Lê

Tuần này, Quộc Hội Liên Bang đang đưa ra luật mới, một landmark anitbully law mà người phạm tội không ...
Đọc thêm
Sinh nhật Bố giữa mùa dịch

Sinh nhật Bố giữa mùa dịch

Lê Hữu Bố tôi thích đọc truyện trinh thám, xem phim gangster. Tình cờ, trong một lúc nghĩ đến Bố ...
Đọc thêm
Duyên Phận của Đàn Bà trong truyền thống Việt Nam - Vinh Tô

Duyên Phận của Đàn Bà trong truyền thống Việt Nam – Vinh Tô

Duyên Phận của Đàn Bà trong truyền thống Việt Nam - Vinh Tô Không biết duyên phận của người con ...
Đọc thêm