SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Thông báo tạm ngưng phát hành báo ở Melbourne

Thông báo tạm ngưng phát hành báo ở Melbourne

Bắt đầu sáng thứ Năm 9 tháng 7 thành phố Melbourne bị phong tỏa trong 6 tuần do dịch Covid-19 ...
Đọc thêm
Chân Trời Mới: Dạ Lai Hương 4 - Tamar Lê

Chân Trời Mới: Dạ Lai Hương 4 – Tamar Lê

Mấy ngày nay không khí Melbourne trở nên rộn ràng; một phần là thả lỏng lock-down vì covid-19, người ta ...
Đọc thêm
Chương Trình Trực Tuyến – Hội Thảo Y Tế Lần Thứ 5

Chương Trình Trực Tuyến – Hội Thảo Y Tế Lần Thứ 5

Kính Thưa: Quý Hội Đoàn, Quý Đoàn Thể và Quý Đồng Hương V/v: Chương Trình Trực Tuyến – Hội Thảo ...
Đọc thêm
Tìm Nghĩa trang Khu G, đảo Bidong – Viễn Trình

Tìm Nghĩa trang Khu G, đảo Bidong – Viễn Trình

Ta đã tới dung thân miền đất lạ Chiều Pulau lồng lộng gió bi thương Lòng gặp lòng sao nhớ ...
Đọc thêm