Bài học vô giá

Đặng Duy Hưng Hùng ngồi trong quán bánh mì kẹp thịt chánh gốc người Ý từ thị trấn Sicily. Nghe lời đồn miệng rằng ngày xưa dân gốc ở thị trấn này không bao giờ chấp nhận chính phủ từ Rome nên bị đàn áp chạy quanh thế giới. Đọc câu chuyện “Bố già” (The Godfather) của Mario Puzo thì…

Đọc thêm