Chào bạn

Lụt ở Maribyrnong, Tiểu bang Victoria

Cũng lạ, lần đầu tiên có sự trùng hợp thật ngẫu nhiên là thành phố Melbourne nơi tôi đang sống hơn 30 năm nay và Huế, quê tôi, cùng đang bị lụt. Maribyrnong, khu tôi “cắm dùi” sáng nay nước sông tràn bờ ngập một vùng khá lớn. Nhà tui may mắn ở trên con dốc nên thần Nước không…

Đọc thêm