Con đường nào ta đi? – Quỳnh Lê

Khi còn bé thơ, cứ mỗi lần tôi ham chơi, chểnh mảng không lo học hành và làm bài tập thì các anh chị tôi hay khuyên răn “Nhỏ mà không lo học hành thì lớn lên chỉ có nước làm cu li (coolie).” hoặc là “em phải chăm học hành để sau này trở thành bác sĩ hay kỹ…

Đọc thêm