Cuộc đời vẫn tiếp diễn

“When you’re happy you enjoy the music but when you are sad you understand the lyrics.“ (Khi vui bạn thưởng thức âm nhạc nhưng khi buồn bạn hiểu lời bài hát.) Hai hộp đựng phim Kojak lúc nào cũng nằm tận đáy của cái ba lô Hùng đeo trên vai hàng ngày. Anh cũng không còn nhớ hình ảnh chụp…

Đọc thêm