Bóng hồng khiến Ngô Thụy Miên viết “Riêng một góc trời” là ai?

Đàng Sa Long Là tác giả của những bản tình ca, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên không thiếu những bóng hồng đi qua cuộc đời. Nhưng nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông chính là người vợ thủy chung Đoàn Thanh Vân.Những tình ca cho người tình son sắt Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tên…

Đọc thêm