Đang yêu

“You say I am lovedWhen I can’t feel a thing.”(Anh nói tôi được yêuSao thấy tim trống vắng.) Nàng hay nghe người thân bàn tán về cuộc đời xuống dốc do nghiện ngập cờ bạc rượu chè của anh mà chợt nhớ đến kỷ niệm đi chơi với anh 2 lần lâu lắm rồi. Nàng có một nhận xét chung…

Đọc thêm