Đoá hoa cho tháng tư

Đặng Duy Hưng  Tên nàng là April theo nghĩa tiếng Việt là ‘tháng tư’. Ai cũng nghĩ lý do chắc chắn nàng sanh ra trong tháng này nên có cái tên như vậy!  Hóa ra nghe vậy mà không phải vậy! Nàng ra đời hai ngày sau Giáng Sinh cuối năm 1984. Nguyên cả nhà bên nội phía cha, một đại…

Đọc thêm