Ghét anh rồi

Đồng Ánh Liễu Ghét anh rồi chẳng nhớ anh nữa đâuAi bảo anh khiến em sầu ủ rũTừ nay nhé bản thân em tự nhủAnh thế nào – em cũng chẳng quan tâm!  Ghét anh rồi – ai bảo anh vô tâmBận điều chi? Sao lặng im đáng sợCả ngày nay quên nhắn tin nhắc nhở Cả một ngày chẳng nhớ…

Đọc thêm