Hôn nhân sắp đặt

Đặng Duy Hưng Đa số ai trong chúng ta cũng sợ ma hay chưa bao giờ ‘thật sự’ thấy ma nhưng vẫn luôn thích đọc chuyện ma quái. Chuyện rằng … Có một người thanh niên bỏ làng đi xa bởi không muốn phải làm đám cưới do gia đình sắp đặt. Anh vừa đi học vừa đi làm, một…

Đọc thêm