Khờ dại

Tình nhân trên biển

Em cứ thế luôn làm anh khờ dạiMong nhớ hoài mê mải với tình siNắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suyGiây ái ân thầm thì trong khắc khoải Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoảiAnh viết hoài sao mãi chẳng tròn câuCuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâuĐể mong nhớ lại nhạt mầu mong nhớ Anh vẫn…

Đọc thêm