Hy sinh cuộc đời

Đặng Duy Hưng Bà Linh mở cái máy hút bụi thay cái bao đựng cát, rác rưởi từ mấy bữa qua. Bà đi làm ở thư viện thị trấn này, lịch khóa biểu từ thứ hai đến thứ sáu. Làm nhiệm vụ 50 tuần trong một năm trừ ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ. Công việc hàng ngày của…

Đọc thêm