Mùa xuân không em

L.X.P. Mây trôi chậm dường như mang hơi lạnhVướng đỉnh đồi che phủ ánh trăng treoGió vi vu , rào rạt tiếng thông reo…Như khúc nhạc ru sầu gieo nỗi nhớ . Da diết lắm bóng hình ai một thuởLá vô tình chạm trăng vỡ mặt hồMộng tình xưa còn thơm lắm mùi khờXa thì nhớ , gặp giả vờ…

Đọc thêm