Lá thư không gửi

Đặng Duy Hưng Yêu em cho anh biết làm thơ Biết buồn trăng khuyết biết mong chờBiết Từ Thức động tiên lạc bước Biết tình ta vẫn chỉ giấc mơ “Bích Ngọc em yêu, Anh không bao giờ quên ngày ấy khi rời tiệm sách gặp Loan em chú bác ruột sống cạnh nhà, giới thiệu người con gái ngồi phía sau…

Đọc thêm