Lời dạy không quên

Đặng Duy Hưng Hai năm từ ngày mẹ mất sau cơn bạo bệnh ba Luke dành nhiều thời gian cho nó hơn. Luke lúc đó chỉ mới 13 tuổi ngây thơ đầy ắp câu hỏi trách nhẹ ông Trời: “Tại sao? Tại sao?” May mắn nhờ có 2 người dì, chị của mẹ sống gần đó nên nó không cô…

Đọc thêm