Lửa trại

Camping night

Tôi nhớ hôm đó cuối hè năm 1973, sau một ngày chơi đủ các trò chơi từ nhẩy bao bố cho đến chạy đua tiếp sức bằng chân bị cột… rồi khi tối đến chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ 7 đến 10 người ngồi quanh lửa trại. Tất cả đều vui vẻ đem đồ ăn ngon ra mời…

Đọc thêm