Nghề làm mẹ

Mother and child

Một đời người, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò. Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Quả thật, nghề lái đò là một nghề vô cùng cao quý, chứa đựng bao ân nghĩa, ân tình. Thế nhưng phải chăng nghề làm mẹ chính là nghề thiêng liêng hơn…

Đọc thêm