Vừa đủ

Nguyên Hòa Vừa đủ mong manh để ấp yêu che chở.Vừa đủ mạnh mẽ để vượt qua bão giông.Vừa đủ xa để ngày mong đêm nhớ.Vừa đủ gần để cảm nhận kề bên.Em! Người đàn bà đã nếm trải cay chua mặn ngọt.Những thăng trầm bôn ba em cũng đã từng.Trái tim em đã chai cằn như sỏi đá.Những cung…

Đọc thêm