Ở hiền gặp lành

Đặng Duy Hưng Làm con trai lúc nào Hùng cũng phải tỏ ra bạo dạn, giả bộ gan dạ trước bạn bè nhất là con gái “Hùng không tin có ma quỷ trên thế giới này. Người chết về với cát bụi, linh hồn về thế giới bên kia không trở lại!” Ngoài mặt tuyên bố vậy thôi!! Chứ thật…

Đọc thêm