Quá khứ còn đâu!

Đặng Duy Hưng Thúy thật sự cũng không hiểu chính bản thân mình mấy bữa nay. Từ ngày chồng mất tâm tư như đi lạc vào phương trời khác lạ. Ai mà muốn bỏ đi những kỷ niệm đẹp những ngày vàng son hạnh phúc? Hàng ngày sau giờ làm mỗi lần về nhà hình ảnh chồng hiện ra khắp…

Đọc thêm