Tại sao ta không yêu nhau? – Đặng Duy Hưng

Gần hai tháng sau ngày Bình bạn thân mất, Hùng mới có cơ hội về quê nhà. Ngồi máy bay chuyển phi trường hai lần tâm tư vẫn còn sững sờ vì mới đó bạn mình đã nằm sâu dưới mảnh đất lạnh. Đúng là ông Trời kêu ai nấy dạ, Bình mới 30 chưa có cơ hội làm chồng,…

Đọc thêm