Thành kiến ghét thương

Trên đời này từ thời tạo thiên lập địa cho đến ngày sanh ra lớn lên đến tuổi biết suy nghĩ nhận xét anh chấp nhận một điều: “Ba mẹ anh ít nhất xếp hạng “top 10” (hàng đầu 10 người) tại VN nổi tiếng bảo thủ cố chấp. Nhất là rất thành kiến với người Huế và Bắc. Nói…

Đọc thêm