Tình anh

Xuân Phương Lê Vườn tim anh… có ngàn hoa sắc tímTím tình yêu… chung thủy Kiếm đâu xaNụ cười em… tươi thắm đượm hương hoaVà ánh mắt …như sương pha giọt nắng Anh tặng em… đôi hài từ mây trắngRất dịu mềm …nâng nhẹ dáng em điHỏi lòng em… đang có nghĩ suy gìCó đồng ý…kẻ tình si chung lối…

Đọc thêm