Tình cha

Father love

Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raNếu lỡ mất mẹ còn chaBình sữa câu hát u à sớm hôm Trên đời này có gì có thể sánh với tình mẹ, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng dạy dỗ con trưởng thành. Con không cha ăn cơm với cáCon không mẹ…

Đọc thêm