Tình con

Đặng Duy Hưng Cuối năm nay trời San Francisco lạnh, mưa nhiều trong tháng 12 hơn mọi năm. Kinh tế phục hồi tạo ổn định kinh tế thị trường nhưng đồng thời giá cả nhà cửa nâng cao dẫn đến số lượng người không nhà tăng lên đáng kể. Tuần trước 1 người vô gia cư chết ngồi trên xe…

Đọc thêm