Tình vẫn chưa quên

Hoàng Khánh Linh Chưa một lần chúng mình ghé môi hônSao tim vẫn hướng về nhau… lạ nhỉQua nửa cuộc đời… tim không nghe lý tríEm biết làm gì… khi yêu thế… hỡi anh. Vẫn biết tình yêu… của anh rất chân thànhNhưng em chẳng thể đành lòng đón nhậnBuông tay ư? E trái tim sẽ hậnBởi yêu rồi… chẳng…

Đọc thêm

Tình vẫn chưa quên

Hoàng Khánh Linh Chưa một lần chúng mình ghé môi hônSao tim vẫn hướng về nhau… lạ nhỉQua nửa cuộc đời… tim không nghe lý tríEm biết làm gì… khi yêu thế… hỡi anh. Vẫn biết tình yêu… của anh rất chân thànhNhưng em chẳng thể đành lòng đón nhậnBuông tay ư? E trái tim sẽ hậnBởi yêu rồi… chẳng…

Đọc thêm