Tình yêu nơi nao

Chưa bao giờ tiệm uốn tóc của Phương bận rộn như ngày hôm nay. Chín tháng qua khách vào ra tấp nập giống như được ông Trời ưu đãi sau ngày nhà nước nới lỏng CoVid vậy. Khách quen từ từ trở lại tiệm mà còn, giới thiệu thêm người mới. Đàn bà con gái ai không muốn làm đẹp…

Đọc thêm