Nếu

Hình chân dung Trần Cẩm

Nếu như có sự công bằng giữa trời và đấtThì em chẳng ngại ngần để nói rất yêu anhEm thích được làm những gì mình muốnMà giữa đám đông không phải ngại ngần Nếu như anh là lòng biển rộngThì em ước mình là dòng songĐể cuối nguồn hoà chung vị mặnĐêm và ngày có đục có trong Nếu thế…

Đọc thêm