Ước mơ không tưởng

Đặng Duy Hưng  Kỷ niệm là những gì ta mộng tưởng vui buồn thời thơ ấu từ bạn bè, cảnh vật, cây lá, quán cà phê, hay cái bánh ngọt… Hôm nay ngồi uống mấy ly với bạn mà tâm tư bâng khuâng người xưa, cảnh cũ nay đâu rồi!  Sau cuộc đổi đời 1975, đời sống tuy khổ cực…

Đọc thêm