Về thương lại tháng ba

Trần Nghĩa Tôi về nhặt lại tháng baNhặt chiều tím biếc hoa cà ngày xưaCon ngõ nhỏ lất phất mưaCòn cây xoan cỗi hoa thưa tím ngần Tháng ba nỗi nhớ bâng khuângChạm tay bông bưởi trắng ngần tinh khôiVề thương mái tóc Mẹ tôiTìm đen bồ kết đâu rồi hương nhu Tôi về nghe lại lời ruNgày nào cánh…

Đọc thêm